ComTelNet Ltd. - počítače, telekomunikace, informační technologie

Telefonní automaty a co s nimi - aktuality - 2011/03
Publikováno: Wednesday, 02.03. 2011 - 14:28:11
Téma: Telefonní automaty


Telefonní automaty a co s nimi
2. část série věnovaná telefonním automatům se zabývá možnosti servisu a oprav a částečně také problematikou vlastního nastavení telefonního automatu.

Telefonní automaty - aktuality 2001/03 - J+R, spol. s r.o.
Pokud se Vám email nezobrazil správně, originál textu naleznete zde.

Logo společnosti J+R, spol. s r.o.

             Telefonní automaty - aktuality 2001/03
 • Výrobce - dovozce - dodavatel již neexistuje - zkrachoval
 • Servis neexistuje, oprava je nerentabilní
 • Náhradní díly jsou nedostupné, výroba již dávno skončila
 • Tarify na telefonním automatu si může majitel nastavit sám
Kdo z Vás již taková, a nebo podobná, tvrzení od svého dodavatele a nebo servisní firmy neslyšel.

Jaká je ale skutečnost ?


Tarify na telefonním automatu si může majitel nastavit sám

Toto, jen částečně pravdivé tvrzení, používali jako prodejní argument hlavně prodejci telefonních automatů VECTOR VT-100 a VT-200.
Skutečnost je však taková, že základ pro správnou tarifikaci vždy tvořily vnitřní tarifní tabulky a majitel-uživatel měl možnost si nastavit např. cenu za tarifní impulz a nebo časovou jednotku a nebo procentní navýšení nebo zvýšení ceny, ale vždy globálně.
Kromě toho měl majitel-uživatel možnost si nastavit u velmi omezeného počtu čísel a nebo směrů jinou cenu, popřípadě čísla a nebo směry buď zakázat a nebo povolit volání na tato čísla zdarma.

Toto platilo a platí stále pro všechny telefonní automaty s výjimkou AWB, AWB MULTITARIF a AWS-6/C, s odlišnostmi danými vlastnostmi jednotlivých typů automatů.
Možnosti úprav vlastního nastavení tarifů jsou uvedeny v manuálu, dodávaném společně s telefonním automatem, a nebo je lze, podle jednotlivých typů, nalézt na našich webových stránkách, věnovaných telefonním automatům, společně s dalšími návody k obsluze, nastavení, montáži a kontrole a upozorněními spojenými s provozem a nastavením tarifů telefonních automatů.

Jeden příklad za všechny - po přečíslování telefonních linek v září 2002 došlo mimo jiné i k několika velmi podstatným změnám.
Jednak na začátku předvoleb pro volání meziměstská, do mobilních a sítí, a také do audiotexových služeb, "zmizela" na začátku "0" (nula). Tím se všechna tato čísla a směry staly jakoby čísly a směry místními, se všemi důsledky a dopady na účtování odchozích hovorů.
Dalšími podstatnými změnami byly změny v účtování hovorů do některých zahraničních mobilních sítí (do větší části EU a do některých dalších mimoevropských zemí), důsledkem bylo 2,5 až 3-násobné zdražení těchto hovorů.
Ti majitelé, kteří porovnávají telefonní účet s inkasem za hovory, uskutečněnými prostřednictvím telefonního automatu zjistili v mnoha případech, že na jeho provozu prodělávají, což vyřešili (mnohdy na radu servisních firem) zvýšením základního vhozu pro uskutečnění hovoru, což mělo za následek samozřejmě zdražení všech hovorů, ale tato změna stejně prodělek u hovorů do zahraničních mobilních sítí nevyřešila, protože základní vhoz by se musel zvýšit až trojnásobně.

Pozn.: Že tvrzení prodejců Vectorů VT-100 nebylo korektní potvrzuje mimo jiné i fakt, že od uvedení VT-100 v roce 1995 na trh do dubna 1997 ASCONN jako dovozce 5 x aktualizoval vnitřní tarifní tabulky. Podrobně je celá problematika rozebrána na našem webu, i s popisem chyb a možných dopadů na účtování hovorů uskutečněných z telefonního automatu jak pro Vectory, tak i pro ostatní typy telefonních automatů.


Na telefonním automatu používám tarifní impulzy a aktualizaci tarifů nepotřebuji

OMYL !

Podle tarifních impulzů se účtovaly telefonní hovory do 31. prosince 2000, i tehdy však muselo být nastavení tarifů i vnitřní tarifní tabulky aktuální, protože v případě výpadku tarifních impulzů telefonní automat účtoval hovory právě podle těchto vnitřních tabulek.
Od 01. ledna 2001 jsou hovory účtovány (mimo síť VTA)) nikoliv podle impulzů, ale podle provolaného času. Od té doby je aktuálnost vnitřních tarifních tabulek naprosto nezbytná pro správnou tarifikaci a účtování hovorů z telefonního automatu.
Služba "Přenos tarifních impulzů k účastníkovi" (položka A.835 ceníku) zrušena nebyla, tarifní impulzy se i nadále používají, ale jen pro hovory z veřejných telefonních automatů (VTA) a pro účtování hovorů z privátních telefonních automatů je zcela nevyhovující.
Opět jeden příklad za všechny - místní hovor je účtován způsobem 120+60 s, majitel má nastavenu cenu 5,- Kč za 1 tarifní impulz a pro porovnání jsou uvedeny jak cena operátora, tak i inkasovaná částka v automatu v závislosti na intervalu tarifních impulzů pro místní hovory který se od roku 2001 měnil takto:
 • od 01.01.2001 - 120 s       3,40 Kč       5,- Kč       + 1,60 Kč
 • od 01.01.2004 - 104 s       3,24 Kč       5,- Kč       + 1,76 Kč
 • od 01.05.2004 - 107 s       3,16 Kč       5,- Kč       + 1,84 Kč
 • od 01.08.2004 - 104 s       2,60 Kč       5,- Kč       + 2,40 Kč
 • od 11.05.2006 - 300 s       6,50 Kč       5,- Kč       - 1,50 Kč    ztráta
 • od 29.12.2008 - 180 s       3,90 Kč       5,- Kč       + 1,10 Kč
 • od 01.01.2010 - 180 s       3,93 Kč       5,- Kč       + 1,07 Kč
Z tohoto příkladu je zcela zřejmé, že majitel-uživatel, který chce mít z provozu automatu zisk 100%, tohoto zisku nikdy nedosáhne a nastavit vyšší základní vhoz, byť jen o 1 Kč na 6 Kč má na základě dlouhodobých zkušeností našich zákazníků za následek podstatně nižší zájem o volání (stejně tak, jak u VTA od O2, kde nastavení na 10,- Kč, resp. 15,- Kč od volání z těchto automatů odrazuje).

Podrobně analyzované příklady, jak podle tarifů, tak i podle jednotlivých typů telefonních automatů naleznete v příslušných částech našeho webu, věnovaných jednotlivým typům telefonních automatů.

Výrobce, dovozce, servis neexistují, náhradní díly nejsou dostupné....

 • NEOCOM DESK - jen výrobce tohoto typu telefonního automatu, švýcarský NEOCOM AG a jeho český partner HTT TESLA Pardubice, již neexistují, přesto jsme ještě dnes schopni tyto telefonní automaty jak opravit, tak i provést u nich změny a aktualizace tarifů
 • ORION, AWB, AWB MULTITARIF, DIAMENT, DIAMENT-2, AWS-6/C - ke všem těmto telefonním automatům máme náhradní díly pro servis, i když již ne všechny plastové díly pro všechna barevná provedení automatů AWB a AWB MULTITARIF, které byly dodávány až v 11 barevných mutacích. Servis včetně aktualizací tarifů běžně provádíme, podklady pro programování interních tarifních tabulek průběžně aktualizujeme v návaznosti na změny prováděné operátory
 • VECTOR VT-100 a VT-200 - výrobce na Taiwanu stále existuje a vyrábí telefonní automaty, český dovozce ASCONN již ne, "zmizel po česku" v červnu 2004. Ačkoliv dovoz VT-100 skončil v roce 1998 a VT-200 v roce 2000, pro servis a aktualizace tarifů platí totéž jako pro automaty v předchozím bodu s výjimkou některých plastových dílů, ale i tento problém jsme schopni alternativně vyřešit.
Tento stav a tyto možnosti platí jen pro služby poskytované naší společností. Kromě toho v Česku i na Slovensku existuje velký počet firem, které majitelům nabízí servis a úpravy tarifikací, aniž by měly potřebné náhradní díly a nebo potřebné programové vybavení a datové soubory pro aktualizaci tarifů. Mnoho z takto servisovaných telefonních automatů končí v našem servisu, kde si je nechá regionální "rádoby servis telefonních automatů" opravit a majiteli-uživateli pak ještě naúčtuje další výkony, aby na takto, vlastními silami neprovedené, ale jen zajišťované, opravě, měl mnohdy i nemalý zisk (máme případ jedné firmy ze Strakonic, která majiteli naúčtovala k naší ceně za opravu 100% přirážku).

V případě telefonních automatů AWB MULTITARIF má oprávnění provádět změny a aktualizace nastavení tarifů pouze jedna společnost, ostatní, kteří tyto úkony provádí, tak činí v rozporu s autorským zákonem, protože oprávnění, pokud je dříve měli, pozbyli již v roce 1998, kdy si autorizaci již neobnovili.

V případě telefonních automatů VECTOR VT-100, VECTOR VT-200, kromě naší společnosti, neexistuje, a po krachu ASCONNu v roce 2004, již ani neexistovala žádná firma nebo společnost, která by měla potřebné programové vybavení k této činnosti. Některé servisní firmy, většinou bývalí partneři ASCONNu, začali kopírovat námi dodávané tarifní tabulky, většinou již staršího data a v dané chvíli již neaktuální. V důsledku neznalosti struktury a parametrů těchto tarifních tabulek, tak mnohé majitele finančně poškodili.
Proto nyní již pro tyto jen "zprostředkovatele" servis Vectorů nezajišťujeme. Pro majitele-uživatele to má výhodu, že platí jen skutečně provedené servisní výkony a ne další výdaje, které si zprostředkovatel opravy naúčtuje.


Aktuální adresa a aktuální kontakty

Na konci roku 2009 došlo k přestěhování naší provozovny a servisu na novou adresu a současně i ke změně telefonních čísel, ačkoliv o změně jsem naše zákazníky a partnery informovali emaily ve dvou vlnách, mnozí si změny nezaznamenali do svých kontaktů, proto je znovu uvádíme:

Nová adresa provozovny a servisu a pro zasílání balíkových zásilek :

J+R, spol. s r.o., Cejl 76, 602 00 BRNO

t.č. : +420 545 218 578, +420 5 4325 4325

Adresa pro poštovní zásilky

J+R, spol. s r.o., P.O.BOX 642, 66142 BRNO 2

Adresa sídla společnosti

J+R, spol. s r.o., Stránského 3033/28, 66142 BRNO 2

IČO: 47912154, DIČ: CZ47912154

a veškeré elektronické adresy zůstávají beze změny

všeoobecná -  info@jplusr.cz
servis -  servis@jplusr.cz


S přáním pěkného dne

Jindřich Řezáč
jednatel společnosti

e-mail :  info@jplusr.cz,  servis@jplusr.cz
WWW : www.jplusr.cz, www.jplusr.eu, www.r-eltech.cz, www.asconn.cz, www.asconn.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společnost J+R, spol. s r.o. je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 10041Předchozí části série o telefonních automatech :


Telefonní mincovní automat ORION
Telefonní mincovní automat
ORION

Telefonní mincovní automat VECTOR VT-100
Telefonní mincovní automat
VECTOR VT-100

Telefonní mincovní automat VECTOR VT-200
Telefonní mincovní automat
VECTOR VT-200

Telefonní mincovní automat AWB MULTITARIF
Telefonní mincovní automat
AWB MULTITARIF

Telefonní mincovní automat NEOCOM DESK
Telefonní mincovní automat
NEOCOM DESK

Telefonní mincovní automat DIAMENT
Telefonní mincovní automat
DIAMENT

Telefonní mincovní automat DIAMENT-2
Telefonní mincovní automat
DIAMENT-2

Telefonní mincovní automat AWS-6/C
Telefonní mincovní automat
AWS-6/C


Hlavní stránka    Typy automatů    Aktualizace tarifů    Servis telefonních automatů   
Copyright © 1999-2011 J+R, spol. s r.o. Poslední aktualizace 01.03.2011
Vaše případné dotazy a připomínky očekáváme na e-mailové adrese :  webmaster@jplusr.cz
Použití materiálů a informací ze stránek www.jplusr.cz, www.jplusr.eu, www.asconn.cz, www.asconn.sk, www.telefonniautomaty.info, www.telefonni-automaty.info, www.tarifikace.info a www.r-eltech.cz je možné pouze se souhlasem webmastera.


Tento článek si můžete přečíst na webu ComTelNet Ltd. - počítače, telekomunikace, informační technologie
http://www.comtelnet.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.comtelnet.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1876